Google+

Atmosferski uslovi

0

Snow Business

Materijali koje upotrebljavamo u zatvorenim prostorima koriste se po najnovijim merama sigurnosti, a kod upotrebe bilo kojeg od materijala na otvorenim prostorima, preduzimaju se sve mere kako bi se očuvala okolina. Pomoći ćemo Vam da ostvarite svoju kreativnu viziju, kao i da očuvate okolinu lokacije. Ekskluzivni smo distributeri Britanske kompanije Snow Business za područje nekadašnje Jugoslavije, stručnjaka za veštački sneg i zimske efekte.

http://www.snowbusiness.com/

Sneg


Kiša


VetarMagla i dim
Led


Mraz

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.