Google+

Pena party

0

Tečnosti koje koristimo vrhunskog su kvaliteta, pa su kompatibilne za korištenje u većini najpoznatijih sistema. Napravljene su od kompozicije hemijskih elemenata koji kao bazu koriste vrlo čistu demineralizovanu vodu, pa se na taj način produžuje vek trajanja sistema. Ispitane su od strane nezavisnih laboratorija, koje proizvođač koristi kod testiranja zdravstvenih i sigurnosnih parametara ovih tekučnosti. Tečnosti koje koristimo su u potpunosti ekološki pouzdane.
Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.